หมวดสินค้าที่ได้รับความนิยม

แบรนด์สินค้าของเรา

"ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์สินค้าของเรา ด้วยคุณภาพและมาตฐานของโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์"


Modern Furniture

มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตฐานของสินค้าและบริการที่มีกระบวนการดำเนินงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศในด้านอุสาหกรรมพลาสติก

สินค้ามีคุณภาพ

เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับการใช้งาน โดยคัดสรรวัสดุคุณภาพที่ได้มาตรฐานเน้นคุณภาพและความสวยงามเป็นหลัก

โรงงานที่ได้มาตราฐาน

เราคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในทุกๆด้าน ดังนั้นขั้นตอนในการผลิตก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

มีมาตรฐานจัดส่งตรงเวลา

ราใช้บริการจากผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเราจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อตรงเวลา

แบบหลากหลายตรงใจคุณ

ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยเน้นความสวยงามของรูปทรงและสีสัน ที่ทันสมัย

-->